DOPS

Financiel Support

Få sponsoreret dit næste møde

DOPS’ bestyrelse besluttede på et bestyrelsesmøde i oktober 2001 at iværksætte en række nye initiativer for at udbrede kendskabet til optik i Danmark. Dette skal blandt andet ske ved at øge synligheden af DOPS. Som et af kommende initiativer, ønsker vi, foruden årsmødet, at skabe en række møder med teknisk indhold, symposier eller konferencer spredt over året. Forhåbentlig vil dette initiativ og disse arrangementer appellere til en stor del af medlemsskaren og samtidig være med til at tiltrække nye medlemmer.

Der har i løbet af de sidste 3 år været afholdt mange såkaldte ‘gå-hjem møder’ i DOPS-regi, som hver har tiltrukket over 50 deltagere. Bestyrelsen ser således et klart behov for fortsat at styrke disse initiativer, hvilket vi har besluttet at gøre ved at bevillige et økonomisk tilskud i 2002, 2003 og nu også i 2004.

Samtidig åbnes der også for, at arrangører af møder med teknisk indhold, symposier eller konferencer kan søge midler fra denne pulje. Ideen er, at puljen skal kunne støtte disse møder økonomisk. Det er vigtigt for bestyrelsen allerede her at pointere, at initiativets succes primært afhænger af medlemmernes engagement og lyst til at planlægge og arrangere sådanne møder. Det er altså ikke bestyrelsen der arrangerer disse møder.

Hvad gør DOPS for dig?

For at få del i midlerne skal der indsendes en ansøgning, se beskrivelsen nedenfor. Foruden tildeling af midler vil DOPS være behjælpelig med annoncering via DOPS-NYT, selskabets hjemmeside og e-mail liste. Ligeledes kan DOPS stå for registrering via hjemmeside og sekretariatshjælp til kopiering af materiale, navneskilte og deltagerlister.

Hvad gør du for DOPS?

Til gengæld for DOPS’ støtte til et arrangement ønsker selskabet at blive omtalt som medsponsor af det pågældende arrangement. Dette gælder f.eks. på annonceringsopslag, hjemmeside for arrangementet, trykte programmer, etc. Hermed hjælper du selskabet til i langt højere grad at blive synligt – og dette er igen med til udbrede kendskabet til dansk optik!

Ansøgning

Hvis man ønsker at holde et møde, symposium eller konference, man ansøge om støtte fra DOPS. Sådan en ansøgning skal indeholde en angivelse af (foreløbigt) program for mødet, symposiet eller konference, emnet for arrangementet, tid og sted samt en begrundelse for det ansøgte beløb. Som eksempler på hvad DOPS vil sponsorere kan nævnes rejse- og hotelbidrag til inviterede foredragsholder(e) og dækning af deltagergebyr eller rejse for studerende. Samtidig skal det understreges, at DOPS ikke stiller med en underskudsgaranti for mødet.

DOPS’ bestyrelse vil snarest efter modtagelse af ansøgningen behandle denne i kursusudvalget. Pengene uddeles efter først-til-mølle-princippet’, da vi ikke vil risikere at stå tilbage med penge i puljen ved årets udgang, fordi vi har sagt nej til et møde tidligt på året. DOPS tilstræber dog at møderne ligger fordelt hen over året, men dette er ikke noget krav.
På vegne af bestyrelsen og kursusudvalget opfordres alle medlemmer til at overveje egnede arrangementer og til at få et møde stablet på benene. Disse arrangementer styrker det faglige netværk, og der er et åbenbart behov.

Skriv en ansøgning og send den til webmaster@dops.dk eller kontakt os direkte.