DOPS

DOBS Awards

DOPS prisen

DOPS-prisen er Dansk Optisk Selskabs hæderspris til en yngre forsker, udviklingsingeniør eller anden person, som har ydet en ekstraordinær indsats inden for det optiske område. DOPS prisen består af et diplom og en check på 6000 kr., der overrækkes årligt ved en højtidelighed i forbindelse med Dansk Optisk Selskabs årsmøde.

Hensigten med DOPS-prisen er at give en anerkendelse til en person, der gennem de senere år har udmærket sig ved et resultat af ganske særlig kvalitet og betydning for optikken i Danmark, og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at hver institution eller virksomhed indstiller (eller genindstiller) mindst en kandidat hvert år.

Prisen er foruden en anerkendelse af hidtidige resultater samt en opmuntring til det videre arbejde inden for dansk optik.

Det er en betingelse, at kandidaten højst fylder 35 år i uddelingsåret, og at kandidaten stadig er aktiv inden for dansk optik. Man kan indstille en person til prisen ved at sende en anbefaling fra mindst to medlemmer af DOPS. Med anbefalingen skal følge: Begrundelse for indstilling til DOPS prisen, beskrivelse af aktuelle arbejdsområder, kort beskrivelse af kandidatens uddannelsesmæssige baggrund og karriereforløb incl. C.V., liste over vigtigste publikationer/patenter (maksimalt 10), eventuelt vedlagt udvalgte reprints.

DOPS Junior pris

Dansk Optisk Selskab (DOPS) vil årligt uddele en juniorpris ved selskabets årsmøde.

Kandidater til prisen er dimittender fra danske højere læreanstalter, og bedømmelsen vil blive baseret på et skriftligt afgangsprojekt eller tilsvarende, det være sig et Master-, Eksamens-, Bachelor- eller del A-projekt. Beløbet vil blive stillet til rådighed af et firma, som typisk er en leverandør eller en producent med relation til optikken. For året 2015 vil prisen udgøre EUR 400,-, der er stillet til rådighed af Hamamatsu Photonics.

Der vil blive udsendt en opfordring til specielt udpegede kontaktpersoner på: AU, DTU, SDU, KU, AUC, RUC, RISØ og eventuelt andre institutioner, der uddanner og deltager i uddannelsen af kandidater med relation til optikken. Den pågældende kontaktperson vil stå for at viderebringe information om juniorprisen på institutionen samt derefter have mulighed for at udvælge en kandidat med et afgangsprojekt, der er relateret til optik og fotonik. Kontaktpersonen foranlediger, at der indsendes en begrundelse for indstillingen, der skal udgøre max. én side samt en kopi af afgangsprojektet. Skulle afgangsprojektet involvere flere deltagere, deles beløbet ligeligt mellem disse.

De indsendte bidrag vil evalueres ud fra følgende krav:

 • Projektet skal være relateret til optik og fotonik
 • Kandidaten skal dimittere fra en dansk institution
 • Der skal ikke lægges stor vægt på det videnskabelige aspekt i projektet, idet det ofte afspejler vejlederens rolle
 • Den faglige beskrivelse af problemstillingen skal vurderes højt
 • En “medleven” og et fagligt engagement eventuelt med egne bidrag skal ligeledes vurderes højt
 • En god skriftlig fremstilling vil tælle positivt. Dette gælder både sproget samt lay-out’et.
 • Prisvinderen, forventes at give et kort indlæg på DOPS’ årsmøde om sit projekt og sine erfaringer under projektarbejdet efter tildelingen.
 • Projektet skal være relateret til optik
 • Kandidaten skal dimittere fra en dansk institution
 • Der skal ikke lægges stor vægt på det videnskabelige aspekt i projektet, idet det ofte afspejler vejlederens rolle
 • Den faglige beskrivelse af problemstillingen skal vurderes højt
 • En “medleven” og et fagligt engagement eventuelt med egne bidrag skal ligeledes vurderes højt
 • En god skriftlig fremstilling vil tælle positivt. Dette gælder både sproget samt lay-out’et.
 • Prisvinderen, forventes at give et kort indlæg på DOPS’ årsmøde om sit projekt og sine erfaringer under projektarbejdet efter tildelingen.

Indstilling til DOPS-prisen og DOPS Junior pris

Indstilling og dokumentation skal senest 14 dage før årsmødet fremsendes som mail til award@dops.dk.

Et kvalificeret bedømmelsesudvalg, som er nedsat af bestyrelsen, tildeler suverænt prisen.